Kolya im neuen Zuhause

Augusta vom Niedtal – Rufname Kolya